Gå till innehållet

3/2010

Engelska lånord i svenskan

Aktuell litteratur

Urban Östberg

Mall Stålhammar: Engelskan i svenskan. Åttahundra år av lånade ord och språkliga influenser. Norstedts 2010. …

Fyren i havet

Artiklar

Fråga: Är det korrekt att tala om Märkets fyr i Ålands hav eller ska det …

Fiskarbastu

Artiklar

Fråga: I skärgården finns sedan gammalt s.k. fiskarbastur. De är små övernattningsstugor som är enkelt …

Att utelämna att

Artiklar

Fråga: Jag har märkt att ordet att ofta utelämnas. Exempel: Vi hoppas ni kontaktar …; …

Över huvud taget

Artiklar

Fråga: Varifrån kommer uttrycket över huvud taget? Över huvud och det synonyma över huvud taget …

Kyrkliga ord på webben

Artiklar

Kyrkans informationscentral har tillsammans med Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA) utarbetat en webbordlista …

Språkvård, kartor och dialekter

Artiklar

Eva Orava

Sarah Kvarnström praktiserade på Svenska avdelningen i tre månader i somras. Språkbruk ställde henne några …

Danska tecken

Artiklar

Fråga: Hur ska danska tecken som æ och ø t.ex. i namn skrivas i svensk …

Frisiska

Artiklar

Sarah Kvarnström

De flesta spanjorer, fransmän och engelsmän har ingen aning om att finlandssvenskan existerar – men knappast är det heller så många finlandssvenskar som känner till friuliska, occitanskan eller korniskan. I Europa finns omkring 60 olika minoritetsspråk som sammanlagt talas av ca 55 miljoner människor, siffror som i och för sig varierar beroende på hur man räknar. Skillnaden i antalet talare per språk är emellertid stor, eftersom minoritetsspråk i allmänhet definieras i förhållande till regionens majoritetsspråk. Occitanskan som talas i södra Frankrike har t.ex. 11 miljoner talare medan korniskan endast behärskas av ett hundratal personer på den brittiska halvön Cornwall. Klart är då att också språkens ställning och funktion i det omgivande samhället är väldigt olika.

Svenskans fonetiska geografi

Aktuell litteratur

Monica Äikäs

Gösta Bruce: Vår fonetiska geografi. Om svenskans accenter, melodi och uttal. Studentlitteratur, Lund 2010. 239 …