Gå till innehållet

Om oss

Språkbruk ges ut av Institutet av de inhemska språken. I den digitala tidskriften publiceras regelbundet artiklar om språk, språkrelaterade nyheter, åsikter, forskningsrön och mycket annat som har koppling till språkbruk, språk i allmänhet och svenska i synnerhet.

Skribenterna är medarbetare vid Institutet för de inhemska språken, språkvetare, journalister, författare eller andra som har språket som arbetsredskap och intresse.