Fråga: Är det korrekt att tala om Märkets fyr i Ålands hav eller ska det heta Märkets fyr på Ålands hav? Själv lutar jag åt prepositionen i.

Vi är av samma åsikt som du. Det är naturligt att säga att en fyr ligger i ett hav: Märkets fyr i Ålands hav, Bengtskärs fyr i Finska viken, Fladens fyr i Kattegatt osv. Också en ö ligger i ett hav: Påskön i Stilla havet.

Däremot används prepositionen i allmänhet när det gäller befintlighet på öar: på Island, på Åland, på Mallorca osv.