Fråga: Kan man använda ordet regnbågsbarn om barn med föräldrar som tillhör en sexuell minoritet? Jag har inte hittat termen i någon ordbok eller ordlista.

Du har rätt i att termen regnbågsbarn ännu inte tycks finnas i officiella ordböcker. Ändå är det fråga om ett ord som har använts ganska länge och som är välbekant för de flesta. Regnbågsbarn tas upp som nyord i Språkbruk 2/2007, och definitionen är ’barn till hbt-föräldrar’. I tidskriften Språkvård 1/2007 definieras regnbågsbarn som ’barn som växer upp i familjer med homo- eller bisexuella föräldrar’.