Gå till innehållet

Aktuell litteratur

Fösa, mana, vakta − ux-skribenten styr användaren i mål på webben

Aktuell litteratur

May Wikström

Att koda in smarta funktioner på sin webbsajt är en sak. Att få besökarna att …

Språket – ett magiskt paket i ständig förändring

Aktuell litteratur

Mia Falk

Språkhandboken Viktig svenska ger dubbel behållning genom att både ge svar på språkfrågor och fungera som förebild för hur man kan förhålla sig till variation och förändring i språket. 

Resonemanget bakom språkråden och konkreta rekommendationer

Aktuell litteratur

Minna Levälahti

Författarna förklarar och argumenterar på ett sätt som är lätt att förstå och ta till sig om utgångspunkten för standardsvenskan är klar, nämligen att den ska uppfattas som allmän och neutral, skriver Minna Levälahti om Språkrådet rekommenderar.

Lättsamma tips för lata skribenter

Aktuell litteratur

Bianca Ortiz Holmberg

Vetenskapligt skrivande för lata – 99 snabba skrivtips håller vad den lovar. Det tar inte många minuter att läsa skrivtipsen men ibland måste man ha tålamod för att hitta fram till rätt rubrik.

Rikt verk om översatt skönlitteratur

Artiklar

Monica Äikäs

Sekler av svensk översättningshistoria presenteras i prisbelönt faktabok som frilägger översättarens ofta bortglömda roll. Monica Äikäs har läst Dolda gudar och recenserar för Språkbruk.

Väck det fonetiska örat − ny bok om uttalets betydelse i svenskundervisningen

Aktuell litteratur

Monica Äikäs

Ju mer man kan och vet om ett språks uttal, desto bättre blir uttalet. Bland annat detta är slutsatsen i en nyutkommen bok om uttalsinlärning.

Rökstenen − en sällsam gåta för nutida tolkare

Aktuell litteratur

Martin Persson

Henrik Williams bok Rökstenen och världens undergång ger sig i kast med Nordens längsta runtext. Den är en djup, populärvetenskaplig lärdomsvandring genomsyrad av berättarglädje, bedömer Martin Persson i sin recension för Språkbruk.

Radiospråket speglar en tidsresa i uttryck och attityder

Aktuell litteratur

Anna Maria Gustafsson

När Sveriges Radio var ungt var nålsögat till posten som hallåa extremt smalt. Veteranen Åke Jonsson guidar läsaren från tiden när kvinnor och skåningar var portförbjudna till dagens radiospråk.

Radion och språket av Åke Jonsson. Bokomslag.

Skillnader mellan sverigesvenskan och finlandssvenskan upphör aldrig att intressera och fascinera

Aktuell litteratur

Jan-Ola Östman

Jan-Ola Östman recenserar slutrapporten för projektet Interaktion och variation i pluricentriska språk.

Etymologisk ordbok för alla

Aktuell litteratur

Johan Schalin

Ordboken Ordklok. Svenska ords släktskap och ursprung fungerar trots sin lättillgängliga populariserade utformning också som en uppdatering av forskningsläget.