Att koda in smarta funktioner på sin webbsajt är en sak. Att få besökarna att faktiskt göra det du tänkt är däremot en helt annan. Det är inte lätt att driva webbanvändarna i mål. Den nyutkomna guiden Skriva ux-texter fyller därför en viktig lucka för alla som jobbar med webb.

Minns ni det illvilliga formuläret för begäran om löneförhöjning? Där den gröna JA-rutan slank undan så fort man skulle kryssa för den? Ett skämt från webbens barndom, långt innan det existerade memes eller Tiktok.

I dag är det en naturlig och väsentlig del av vår aktivitet på nätet att fylla i webbformulär och klicka runt på komplexa sajter. Trots det infinner sig ibland samma frustration som i den gamla webblustigheten. Någonstans finns det ett kryss man missat. Någonstans ligger väsentlig information gömd bakom en meny eller rubrik som det verkar stört omöjligt att hitta.

Alternativt: Ibland är sidan så översvämmad av pratig info att varken ögat eller hjärnan orkar koda av det hela. Skoköpet, kursanmälningen eller deklarationen blir ogjorda. Vi ger upp. 

I sin bok Skriva ux-texter En komplett guide i att skriva texter för användarflöden ger författarna Karin Guldbrand och Helena Englund Hjalmarsson värdefulla tips på hur man kan leda webbanvändarna rätt. 

Förkortningen ux står för user experience, användarupplevelse. Alltmer uppmärksammas behovet av den typ av specialkunskap som behövs för att författa och se över så kallade mikrotexter. De utgörs av alla de små textelement som förekommer i ett gränssnitt men som inte direkt kvalificerar för det som vanligtvis menas med text.

Ux-skribenten är en person, med just sådan expertis gällande texter för användarflöden. 

Din röst och ditt ansikte utåt


Bäst blir webbsajter och ‑sidor om ux-skribenten har kopplats in i arbetet redan från början och fått samarbeta med innehållskreatörer och programmerare. Då är inte bara substansinnehållet på sidorna bra − också mikrotexterna bidrar till att helheten blir just en helhet, med en konsekvent röst överallt.

Ux-texter är ett ännu vidare begrepp än mikrotexterna, som ligger på själva webbsidan.

Ux-texterna innefattar texter som visas i olika sammanhang i anslutning till din sajt, men som inte kan räknas som innehåll. De är till exempel felmeddelanden eller bekräftelsemeddelanden från sajten.

Gick anmälan verkligen fram?
Gjorde jag rätt?

Ett viktigt och typiskt sådant meddelande är den ruta som dyker upp när du har fyllt i allt i formuläret och klickat ”sänd”. Utan bekräftelserutan som tackar och i bästa fall berättar kort vad du har att vänta dig efter detta finns det risk för en osäkerhet hos användaren: Gick anmälan verkligen fram? Gjorde jag rätt?

Tillsammans med innehållet anger ux-texterna webbtjänstens eller sajtens ton och röst och bidrar framför allt till förståelsen för vad användaren ska eller kan göra.

Här är det svårt att vara för enkel och konkret. Formulera knapptexterna så att användarna vet exakt vad de får! uppmanar författarna. 


Alltså hellre: 
Få heta språktips!
än:
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Det är viktigt att vara kortfattad och aktiv − samtidigt som texten är glasklar. Knappar med verb som Avbryt, Skicka och Ändra säger betydligt mer om vad som händer när man väljer dem än ett OK. Och självklart får en valsituation inte bli otydlig och ställa användaren inför val som:
Är du säker på att du vill avbryta din ansökan?

AvbrytÅngra

För vad är det användaren avbryter med sitt val? Sin ansökan eller ”avbrytandet”?

Genom hela boken bjuder Guldbrand och Englund Hjalmarsson på konkreta exempel av det här slaget. De är lätta att identifiera sig med − både som användare och webbproducent − och ger en hel del tankeställare.
Varje kapitel har dessutom en checklista i slutet ifall man missat poängen. Systematiskt, tydligt, genomtänkt och avskalat. Precis som en bra webbhelhet bör vara.

… och så var det tonen


En webbtjänst handlar slutligen inte bara om kylig funktionalitet. Den anger också vilken ton organisationen, myndigheten eller företaget använder till sina kunder. Här syndas det ofta.

Utan en mänsklig och personlig touche blir uppmaningar och instruktioner lätt onödigt bryska.

Också de små texterna och knapparna kan nämligen ofrivilligt signalera ett utdaterat myndighetstänk. Författarna konstaterar att det kanske inte ligger i en organisations dna att sträva efter att rekonstruera ett digitalt leende. Men det är viktigt − utan en mänsklig och personlig touche blir uppmaningar och instruktioner lätt onödigt bryska. Det gäller att minnas att användarna faktiskt är kunder, också på en webbsajt.

En serviceinriktad organisation undviker tekniska termer och en formell stil, och rent konkret också ord som ”fel” och ”misslyckades” i mikrotexterna. Ingen användare gillar att känna sig dum och fel orsakar alltid obehag. Så kallad pratcopy (conversational writing) är viktig!

 • Detta fält är obligatoriskt
 • Du kan inte fortsätta 
 • Följande fält är felaktiga


andas trots sin synbara neutralitet otrevlighet och hotfullhet. Och nej, det blir inte bättre med att pilla in ett ”vänligen”. Tänk om! 

Den lilla, men som utlovat synnerligen kompletta, guiden om texter för användarflöden synliggör konkret och sympatiskt att vi behöver tala mer om ux-texter; dessa till synes små ”gör så här” som kan göra hela skillnaden i användarvänlighet på en webbplats. Tyvärr förbises de ofta. Företag och myndigheter offrar månader på att jobba fram grafik, funktioner och innehållstexter. Men knapptexter, formulärinstruktioner och länkbeskrivningar läggs in slentrianmässigt i slutskedet utan planering och ofta utan att någon har ett helhetsansvar för dem. Också de här texterna behöver till exempel en språklig profil från första början.

… dessa till synes små ”gör så här” som kan göra hela skillnaden i användarvänlighet på en webbplats.

Skriva ux-texter är därför en lyckad kombination av teori, praktik och inspiration för den som är intresserad av att syna de små elementen på sin webbplats i sömmarna. 

Skriva ux-texter

En komplett guide i att skriva texter för användarflöden

Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Morfem, 2023

222 sidor

Mikrotexter handlar till exempel om

 • Knappar
 • Textlänkar
 • Hjälprutor
 • Sidtitlar
 • Instruktionstexter
 • Menyer
 • Dialogrutor
 • Kryssrutor
 • Alternativknappar
 • Skjutreglage

Ux-texter är till exempel

 • 404-sidestexter
 • Felmeddelanden
 • Push-notiser och aviseringar
 • Bekräftelsemeddelanden
 • Sms och mejl
 • Metabeskrivningar