Gå till innehållet

Aktuell litteratur

Etymologisk ordbok för alla

Aktuell litteratur

Johan Schalin

Ordboken Ordklok. Svenska ords släktskap och ursprung fungerar trots sin lättillgängliga populariserade utformning också som en uppdatering av forskningsläget.

Retorik är konst

Aktuell litteratur

Carita Rosenberg-Wolff

Retorikläraren och författaren Hans Gunnarson har skrivit en nyanserad och omfattande presentation av Quintilianus, en av de stora retorikerna.

En inblick i språklig mångfald i dagens Finland

Aktuell litteratur

Caroline Sandström

Antologin Suomalaisten kielellistä elämää ger en inblick i det material som samlades in via projektet Hundra finländska språkliga livshistorier.

Recension: Språkhistoria och samhällsbeskrivning i ett

Aktuell litteratur

Bianca Ortiz Holmberg

Via 121 ord guidar Anders Svensson läsaren genom den svenska och delvis också den finlandssvenska språkhistorien.

Recension: En inblick i språkpolisernas kamp mot språkets förfall

Aktuell litteratur

Anna Maria Gustafsson

Sara Lövestam tar sig an klassiska språkfrågor ur språkpolisperspektiv.

Översättning är en konstart

Aktuell litteratur

Bianca Ortiz Holmberg

Alexander Katourgi: Svenskan går bananer. En bok om översättningar som syns. Lys förlag 2020. 289 sidor.

Bertil Molde i närbild – om en av de främsta inom svensk språkvård

Aktuell litteratur

Marianne Nordman

Sven-Göran Malmgren och Birgitta Agazzi: Bertil Molde. Språkvårdare och folkbildare. Bokförlaget Langenskiöld 2020. 304 sidor.

Sydösterbottningar i amerikanska Östern och Västern berättar

Aktuell litteratur

Caroline Sandström

Ann-Marie Ivars: Amerikaminnen. Återvandrare och invandrare berättar. Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors. Appell Förlag, Stockholm 2020.

Forska i översättning

Aktuell litteratur

Pia Westerberg

Översättningsvetenskap i praktiken. Om översättningar, översättare och översättande. Red. Elin Svahn & Lova Meister. Morfem 2020. 207 sidor.

Från Svenskfinland till Indien och tillbaka

Aktuell litteratur

Pia Westerberg

Leif Höckerstedt: Språk, språk, språk. Finlandssvenskan i kläm? BoD 2020. 120 sidor.