Fråga: I skärgården finns sedan gammalt s.k. fiskarbastur. De är små övernattningsstugor som är enkelt inredda med en spis, ett bord, någon stol och några britsar. Fiskarna använde dem i utskärsfisket förr i världen. Hur ska efterleden -bastu härledas i fiskarbastu?  Stugorna har ju inte varit några badstugor.

Ordet bastu kan också betyda annat än ’badstuga’. I och med att de varma baden började avta i Sverige kom nämligen både de gamla bastubyggnaderna och nya motsvarande byggnader att användas för andra ändamål, och ordet bastu kom att användas i betydelsen ’torkhus’, ’ria’, ’mindre uthus’ osv. (Svenska Akademiens ordbok). Ordbok över Finlands svenska folkmål anger en speciell betydelse hos bastu: ’fiskarkoja i utskären, fäbodkoja el. a. enkel bostad för tillfällig användning’.