Sarah Kvarnström praktiserade på Svenska avdelningen i tre månader i somras. Språkbruk ställde henne några frågor.

Du studerar svenska vid Åbo Akademi. Berätta lite om dina studier och dina framtidsplaner!
Jag inleder mitt femte studieår nu i höst, då jag bl.a. kommer att skriva klart min pro gradu-avhandling. Jag skriver om sportartiklar ur ett könsperspektiv; jag ser om det finns några skillnader i hur manliga och kvinnliga idrottare omtalas och beskrivs. Jag använder mig av kritisk diskursanalys, vilket betyder att jag tolkar mina resultat också i ett vidare samhälleligt perspektiv. På det här sättet kan jag i graduskrivandet också dra nytta av mina biämnesstudier i sociologi. Jag vet att det är en lite ovanlig ämneskombination – men jag har varit mycket nöjd med mitt val och eftersom jag är speciellt intresserad av språkets funktion i samhället samt hur språkanvändningen påverkar våra tolkningar och värderingar har kombination­en svenska-sociologi passat mig utmärkt. Inom den svenska språkvetenskapen är socialt baserad textforskning en jämförelsevis ny tradition och jag skulle mycket väl kunna tänka mig att någon gång forska vidare. För övrigt är jag också intresserad av språkvård och skulle gärna arbeta med det i framtiden.

Vilka uppgifter har du som praktikant på Focis?
På Focis har jag haft väldigt varierande uppgifter. Jag har främst arbetat inom språkvården, där jag bl.a. har skrivit för Språkbruk, excerperat språkspalter ur olika tidningar, skrivit månadens ord och gjort språkgranskningar. Jag har också fått prova på att granska kartor för namnvården och så har jag läst korrektur för Ordbok över Finlands svenska folkmål.

Motsvarar arbetet på Focis den bild du hade av verksamheten från tidigare, eller är det något som överraskat dig?

Jag måste erkänna att min bild av verksamheten var rätt vag – således har praktikperioden gett mig massor! Förutom att jag har fått en inblick i arbetet på Focis har jag också fått en uppfattning om vilka andra organisationer och föreningar som arbetar med språkfrågor, samt om hur det nordiska samarbetet ser ut.