Gå till innehållet

från Skribent

Eva Orava

Knepiga konstruktioner i författningstext – översättaren som kodknäckare och detektiv

Artiklar

Eva Orava

Författningstext är en texttyp som har en tydlig tradition: den tar hänsyn till och bygger ut gällande lagstiftning och utformas efter vissa kriterier. Samtidigt ger författningstext i högsta grad uttryck för det moderna, nya företeelser och samhällsförändringar, och den lever också språkligt med sin tid. På detta fält, som hela tiden förändras, rör sig också författningsöversättaren i sitt arbete.

Språkvård, kartor och dialekter

Artiklar

Eva Orava

Sarah Kvarnström praktiserade på Svenska avdelningen i tre månader i somras. Språkbruk ställde henne några …

Förfalla eller upphöra att gälla?

Artiklar

Eva Orava

Handboken Svenskt lagspråk i Finland har kommit ut i ny, reviderad upplaga. Boken lanserades den 19 maj, samtidigt som Statsrådets svenska språknämnd under högtidliga former firade sina 50 år. Lagstiftningsrådet Ann-Marie Malmsten, som lett revideringsarbetet, delar i en intervju med sig av erfarenheter från omarbetningen och information om den nya utgåvan.

”Vi samarbetar, all together kan vi fixa allt!”

Artiklar

Eva Orava

Manny: Hello, mrs Porterman, hello, Alex! Vad trevligt att se er!Mrs Porterman: Trevligt att se …

Att vara en musiktext trogen

Artiklar

Eva Orava

I vilken mån kan en sångöversättare ta sig friheter och ändå vara källsången trogen? Och …

Gränsen mellan myndighetsinformation och reklam suddas ut

Artiklar

Charlotta af Hällström-Reijonen, Eva Orava

Kan vi medborgare lita på att informationen vi får är objektiv? Och vad är det …

Tillgänglig information som målsättning

Artiklar

Eva Orava

Låt oss tänka på begreppet tillgänglighet. Vad gör att t.ex. myndighetsinformation kan klassas som tillgänglig? Att den finns i någon slags form på internet? Att ”de flesta” har möjlighet att ta till sig den? Nej, då är nog kraven väldigt lågt ställda. Med vilka olika mätare borde vi då egentligen bedöma tillgängligheten?

Svenskan är elevens och lärarens gemensamma projekt

Artiklar

Eva Orava

Att sätta fingret på vad som gör att svenskundervisningen känns aktuell och angelägen för eleverna kan vara svårt. Vilka språkliga färdigheter är viktiga med tanke på framtiden? Av vad får ungdomarna språkliga upplevelser? Språkbruk har diskuterat motivation och levande språkkontakt med Marko Paasonen, gymnasielärare i svenska.

Samarbete är givande — och skamlöst roligt!

Artiklar

Eva Orava

Uppdateringen av Stora finsk-svenska ordboken

Artiklar

Eva Orava, Ilse Cantell

Vårt samhälle förändras ständigt och språket med det. En ordbok blir allt snabbare föråldrad om den inte uppdateras, och med dagens moderna teknik kan uppdateringen göras snabbare och effektivare än hittills. Stora finsk-svenska ordboken utkom i maj 1997, och uppdateras nu med en cd-romversion. Förlagsredaktör Ilse Cantell och fil.stud. Eva Orava beskriver arbetet med uppdateringen.