Gå till innehållet

3/2010

Bestämma över

Artiklar

Fråga: Vad är det för skillnad på uttrycken bestämma över något och bestämma om något? …

Kvinnors retorik – en vinst för demokratin?

Artiklar

Brigitte Mral

Många kvinnliga politiker får beröm för att de talar ett konkret och vardagsnära språk vi alla förstår. Vad är det som gör den ”kvinnliga” retoriken till ett vinnande koncept?

Förskoleverksamhet

Artiklar

Kommentarer till språkfrågorna i Språkbruk 2/2010 Ett par läsare har kommenterat frågan om den svenska …

Emeritus

Artiklar

Fråga: Kan ordet emeritus användas om en kyrkoherde? Ja, man kan vara kyrkoherde emeritus. Ordet …

Magmautredning av minoritetsmedier i Europa

Artiklar

Det finlandssvenska medielandskapet behöver en storsatsning på kvaliteten i det egna tv-utbudet. TV-språket smittar av …

Ortnamns berättelser

Artiklar

”Vi kan inte leva utan ortnamn” sade Pirkko Nuolijärvi, direktör för Forskningscentralen för de inhemska …

Svensson och språket

Aktuell litteratur

Anders Westerlund

Svensson och svenskan. Med sinnen känsliga för språk. Festskrift till Jan Svensson 22 januari 2010. …

När orden fattas oss

Aktuell litteratur

Anders Westerlund

Camilla Lindholm: När orden fattas oss. Om demens, språk och kommunikation. Liber 2010. 200 sidor. …

Nytt kommunalt klarspråksprojekt

Artiklar

Finlands Kommunförbund och Forskningscentralen för de inhemska språken har i höst startat ett nytt kommunalt …

Inkasso och indrivning

Artiklar

Kommentarer till språkfrågorna i Språkbruk 2/2010 Ann-Marie Malmsten från Statsrådets translatorsbyrå har sänt oss följande …