Kyrkans informationscentral har tillsammans med Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA) utarbetat en webbordlista med kyrkliga ord. Ordlistan uppges behandla traditionellt kyrkliga ord, men också namn och termer som ofta förekommer i diskussioner om kyrkan.

Orden är sökbara dels alfabetiskt, dels enligt kategori. Kategorierna omspänner ett tjugotal ämnen, allt från historia, personer i Bibeln och gudstjänstliv till kyrkans förvaltning, symboler och musik. Under var och en av kategorierna hittar användaren ett urval uppslagsord som beskrivs närmare. I kategorin gudstjänstliv kan man t.ex. läsa om familjegudstjänster, nattvard och liturgiska färger, men också mer specifikt om olika texter, böner och andra inslag i gudstjänsten. I en annan kategori bjuds det på information och diskussion kring etiska frågor och hur de knyter an till olika delområden och livssituationer.

Texterna innehåller rikligt med länkar till andra uppslagsord i ordlistan, och användaren kan därför smidigt förflytta sig från ett sammanhang till ett annat.

Webbordlistan med kyrkliga ord finns på adressen www.evl2.fi/ordlista(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).