Fråga: Jag har märkt att ordet att ofta utelämnas. Exempel: Vi hoppas ni kontaktar …; Jag önskar du vore här …; Han förväntar sig få en högre lön … Är det korrekt?

Det blir allt vanligare att man utelämnar att i svenskan. I alla dina exempel går det bra; verben hoppas, önska, förvänta sig är typiska verb av det slag som inte nödvändigtvis måste ha att. Det finns dock vissa verb som fortfarande ska konstrueras med att, t.ex. verbet kräva. Det heter Jag kräver att du kommer.