Gå till innehållet

3/2003

Läkare–patientsamtal

Aktuell litteratur

Pia Westerberg

I Språkbruk 3/1997 presenterade Camilla Lindholm sin pågående forskning i läkare–patientsamtal. Nu har hennes forskning …

Systematisk sammanställning om språkbaden i Vasa

Aktuell litteratur

Camilla Syring

Språkbad påbörjades i Canada på 1960-talet, då engelskspråkiga föräldrar ville att deras barn skulle lära …

Vård eller behandling?

Artiklar

Fråga: Journalister verkar inte veta att det är en viss skillnad mellan vård och behandling …

Lite grann

Artiklar

Fråga: Heter det lite grand eller lite grann? Svar: Substantivet grand betyder enligt Svensk ordbok …

Korpusar behövs – men lita inte blint på dem!

Artiklar

Mikael Reuter

En korpus (eller närmare preciserat textkorpus) är en samlad textmängd som t.ex. kan göras till …

Uttal och konstruktioner – två nya ordböcker

Aktuell litteratur

Mikael Reuter

Svenska språknämnden har i samarbete med Norstedts Ordbok gett ut två nya och länge efterlängtade …

Illamående

Artiklar

Fråga: Kan uttryck som illamående, må illa användas när någon mår dåligt psykiskt? Svar: Ibland …

Klassisk eller klassicistisk?

Artiklar

Fråga: Heter det klassisk musik eller klassicistisk musik? Svar: Klassisk och klassicistisk musik står för …

”Översättaren är den enda som helt måste förstå en bok”. Ett samtal med Thomas Warburton

Artiklar

Cita Reuter

Varför kallar Thomas Warburton översättaren för ”en litteraturens rörmokare”? Går det att översätta till något annat språk än sitt modersmål? Kan man översätta dialekter? Cita Reuter, radiojournalist, har intervjuat Thomas Warburton med anledning av hans självbiografi Efter 30 000 sidor. Från en översättares bord. Intervjun baserar sig på en radiointervju i programmet Reflektion våren 2003.

Den danska Korpus 2000 – ett genombrott för tillämpad nordisk språkteknologi

Artiklar

Sven-Göran Malmgren

Sven-Göran Malmgren är professor i svenska vid Göteborgs universitet och har varit verksam i många lexikografiska projekt, som bl.a. Svensk ordbok och Nationalencyklopedins ordbok. Han är mäkta imponerad av den nya danska Korpus 2000.