Gå till innehållet

3/2003

Heimlichmanövern

Artiklar

Fråga: Vad heter Heimlichin ote på svenska? Svar: Enligt Nationalencyklopedin är det korrekta uttrycket Heimlichmanövern, …

Två sociologer och två idiolekter

Aktuell litteratur

Camilla Syring

Fackspråksforskning har av tradition varit inriktad på studier av själva produkten, av texten och språket …

Blygsel och blyghet

Artiklar

Fråga: Vad är det för skillnad på blygsel och blyghet? Svar: Blygsel betyder ’känsla av …

Till minnet av professor Göran Karlsson

Artiklar

Brita Löflund

Göran Karlsson, professor emeritus vid Åbo Akademi, avled den 11 september 2003. Bergsrådet Anders Kramer …

Nordiskt språkmöte i Tavastehus

Artiklar

Charlotta Landén

Det årliga nordiska språkmötet hölls i år i Finland. Den 28–31 augusti sammanstrålade representanter från …

Bindestreck – en liten repetition

Artiklar

Huvudregel: sammansättningar skrivs utan bindestreck

Språkörat språkvårdar finlandssvenska dagstidningar

Artiklar

Charlotta Landén

Den 1 februari 2003 startade projektet Språkörat som är ett samarbetsprojekt mellan de finlandssvenska dagstidningarna, Finska notisbyrån och Forskningscentralen för de inhemska språken. Syftet är att vårda språket i de finlandssvenska dagstidningarna. Här berättar språkvårdaren Charlotta Landén om projektet.

Släktnamn eller efternamn?

Artiklar

Fråga: Heter det släktnamn eller efternamn? Svar: När det gäller lagtext är det en skillnad …

Diadem och tiara

Artiklar

Fråga: Vad är skillnaden på diadem och tiara? Svar: Med diadem avsåg man tidigare ett …

Förkortning av veckodagar

Artiklar

Fråga: Hur förkortas veckodagarnas namn? Svar: Det normala sättet att förkorta veckodagarnas namn är att …