Huvudregeln är att sammansättningar skrivs utan bindestreck i svenskan: hallonsylt, flerdygnsperiod, Åbovyer, Östnyland, Schjerfbecktavla, Nokiakoncernen.

Bindestreck sätts inte ut vid vokalmöte (energiinnehåll, värmeelement), trots attfinskan har bindestreck i sådana fall (kuorma-auto).

Undantag: sammansättningar med bindestreck

Regeln att sammansättningar skrivs utan bindestreck har ändå en hel del undantag. Bindestreck sätts ut i sammansättningar med siffra, förkortning eller bokstav: 50-årsfest, Hb-värde, cd-spelare, T-tröja, s-formad. Vid förkortningar som inte läses ut bokstav för bokstav utan som ett vanligt ord används i allmänhet inte något bindestreck: elmätare, Natoländer.

Också i mer tillfälliga sammansättningar med ett egennamn som efterled sätts bindestreck ut (Sommar-Hangö), likaså i sammansättningar där förleden är ett flerordigt uttryck som inte skrivs ihop (New York-resan, på gatan-pris, new age-rörelsen). Observera att bindestrecket inte föregås av ett mellanslag som i finskan.

Bindestreck förekommer också i många dubbelnamn (Anna-Lena, Karl-Oskar, Eriksson-Lundström) och i vissa samordnade sammansättningar (tysk-svensk ordbok, marxist-leninist). Ibland kan bindestreck sättas ut för att tydligheten kräver det: glas-skål, glass-skål. Ofta är dock sammanhanget så vägledande att inget bindestreck behövs.

Bindestreck för underförstådd ordled

Bindestreck kan markera att en efterled som är gemensam för flera ord är utsatt bara i det sista ordet: sön- och helgdagar, jul- och nyårsfirandet. Undvik däremot att använda bindestreck om det inte är en efterled utan en förled som är gemensam. Skriv alltså helst möbelimport och möbelförsäljning (inte ”möbelimport och -försäljning”).

Inte bindestreck i stället för tankstreck

I så kallade strecksatser och vid direkt anföring (”pratminus”) används tankstreck, inte bindestreck. Likaså används tankstreck i betydelsen ’från a till b’, ’mellan a och b’: 15–20 oktober, Helsingfors-Stockholm, läkare-patientsamtal.