Fråga: Vad heter Heimlichin ote på svenska?

Svar: Enligt Nationalencyklopedin är det korrekta uttrycket Heimlichmanövern, och en koll på webben bekräftar detta. ”Heimlichs grepp” är tydligen en direkt översättning från finskan.