I adliga efternamn som von Numers och af Björkesten ska namnpartikeln skrivas med liten bokstav, oberoende av om namnet kommer först i en mening eller inte. Detta gäller även namn som inleds med de la, de, di, la eller le och vanligen van.

Exempel: von Fersen misstänkte en komplott, tog den andra utgången och vandrade ut på gatan rakt i famnen på pöbeln.

Observera att man i finskan däremot har infört en regel att dessa namn skrivs med stor bokstav i början av meningar.

Alfabetiskt brukar dessa namn ordnas enligt sitt huvudord. Namnpartikeln ska helst ändå skrivas ut före huvudordet i namnet.

Exempel:

Norrvik
von Numers
Nummelin

Ingendera av dessa regler gäller namn där partikeln skrivs med stor bokstav, t.ex. Van Allen.