Fråga: Vad är det för skillnad på blygsel och blyghet?

Svar: Blygsel betyder ’känsla av skam eller otillräcklighet’ och hör ihop med verbet blygas, medan blyghet helt neutralt är ’egenskapen att vara blyg’ (Svensk ordbok). Det är alltså troligen blyghet och inte blygsel som är det korrekta ordet i en mening som De nya glada vännerna fick mig att glömma min blyghet.

Nära besläktat med blygsel och blyghet är ordet blygsamhet, som definieras som ”det att vara benägen att förringa sina egna insatser”. Blygsamheten kan vara både klädsam (”Det är absolut inte bara min förtjänst att allting har gått så bra. Mina medarbetare har en mycket stor roll i det hela, och jag har mest bara koordinerat deras arbete.”) eller falsk (”Jag är ju både ful och tjock, sade fotomodellen.”).