Fråga: Heter det släktnamn eller efternamn?

Svar: När det gäller lagtext är det en skillnad mellan Sverige och Finland. I sverigesvensk lagtext används nämligen efternamn i betydelsen ’namn som anger släkt- eller familjetillhörighet och som bärs efter förnamn’ (han heter Lindblad i efternamn) och i finländsk lagtext släktnamn. I allmänspråket kan däremot släktnamn användas också i Sverige och efternamn i Finland. Det är i alla fall efternamn som är mest entydigt i den här betydelsen. Släktnamn kan nämligen också användas om ett ofta förekommande förnamn i en släkt: Erik är ett släktnamn i deras släkt. Dessutom kan det betyda ’namn på släkte’; inom vetenskaplig namngivning används en kombination av släktnamn och artepitet för alla levande organismer.

Det finns också ett par andra ord som ibland används i betydelsen ’efternamn’, nämligen familjenamn och tillnamn. Det sistnämnda kan också användas om öknamn eller smeknamn: kung Magnus med tillnamnet Ladulås (Svensk ordbok).