Gå till innehållet

1997

Statsrådets translatorsbyrå inför sekelskiftet

Artiklar

Anita Lönegren, Lars Granlund

Språket i våra svenska författningstexter är av avgörande betydelse för utvecklingen av den offentliga svenskan i Finland. En nyckelposition i detta avseende innehar statsrådets translatorsbyrå, som här presenteras av Lars Granlund och Anita Lönegren, chef respektive biträdande chef för byrån.

Förnamn i långa rader

Artiklar

Marianne Blomqvist

Vad ska barnet heta? är väl en fråga som ställts alltsedan Kain och Abel kom till världen. Goda råd har bl.a. släkten, prästen och kloka gummor gett. Men redan i några århundraden har finländarna haft en tryckt liten guide att rådfråga: almanackan. Dess namnlängd har varit i flitig användning. Än i dag bär över 90 % av finländarna förnamn som står i almanackan. Under 1900-talet har universitetets lilla grå fått konkurrens av grannare publikationer. Biträdande professor Marianne Blomqvist presenterar här tre av dem som kommit ut 1995–96.

Samordna

Artiklar

Ett av de få fall där finskan tar till ett lånord medan svenskan har ett …

En mö, flera mör

Artiklar

FRÅGA: Vilket är det korrekta uttalet av mö i pluralis; [mö:r] eller [mœ:r]? SVAR: Båda …

Att översätta webbsidor

Artiklar

Robin Fortelius

Medicinsk terminologi

Artiklar

Svante Stenman

Den svenska ordboken Medicinsk terminologi har utkommit i en ny version. Den nya utomordentliga boken …

Sammanfattning

Artiklar

FRÅGA: Kan man skriva abstrakt om sammanfattningar i t.ex. avhandlingar? SVAR: Nej, abstrakt är motsatsen …

Språkbadsforskning i Finland

Aktuell litteratur

Maija Grönholm

Språkbad som undervisningsmodell har utvecklats i Kanada på 1970- och 1980-talen. I de allra striktaste …

Kortavdragare

Artiklar

FRÅGA: Vad heter den apparat som man drar kreditkort igenom? SVAR: Apparaten heter kortavdragare, eller …

Publika och privata aktiebolag

Artiklar

Enligt den nya aktiebolagslagen finns det numera två slags aktiebolag, nämligen publika aktiebolag, som förkortas …