Språkvården

Språkvården är antagligen den bäst kända av våra enheter. En av språkvårdens viktigaste uppgifter är att besvara frågor vi får i telefonrådgivningen (19 timmar i veckan). Hit ringer folk med de mest varierande frågor som kan röra sig om allt mellan gödselmaskiner, datorer och psykologiska termer. Ibland är frågorna lättbesvarade, men det kan också ta flera timmar att reda ut en term eller ett uttryck. En annan viktig uppgift är radiospråkvården. Radiojournalisterna får ett språkbrev ungefär en gång i månaden, och dessutom får de ringa till radiospråkvårdaren med språkfrågor. Till myndighetsspråkvården ringer personer som jobbar på  olika myndigheter (!) med sina frågor. Det rör sig ofta om t.ex. lagtexter. Myndighetsspråkvårdaren skriver även en språkspalt i Officiella tidningen. Alla språkvårdare kan dessutom i begränsad utsträckning åta sig språkgranskning och medverka i kurser och seminarier.

Fil.lic. Mikael Reuter är föreståndare för svenska avdelningen. Det innebär att han har en hel del administrativa uppgifter. Han är chefredaktör för Språkbruk och medlem av Svenska språknämnden i Finland, Statsrådets svenska språknämnd och Rundradions svenska språknämnd. Mikael är mest känd för allmänheten för sin språkspalt Reuters ruta i Hufvudstadsbladet. Tfn 731 52 38, e-post: Mikael.Reuter@domlang.fi

Fil.mag. Anna Maria Gustafsson, t.f. specialforskare, vikarierar för Eivor Sommardahl som myndighetsspråkvårdare och ledande språkvårdare under vårterminen. Före detta radiospråkvårdaren Anna Maria svarar också i språkrådgivningen. På sommren börjar hon sköta sin egen tjänst som språkvårdare, på vilken hon har efterträtt Jamima Löfström som övergick till ett annat arbete 1.11.1996. Tfn 731 52 43, e-post: Anna-Maria.Gustafsson@domlang.fi

Fil.mag. Charlotta af Hällström, forskare, sköter språkbyråns webbsidor på Internet, svarar i språkrådgivningen och är sekreterare i svenska språknämnden. Lotta har även börjat arbeta med den finlandssvenska språkhandboken, som torde komma ut 1998. Tfn 731 52 41, e-post: Charlotta.af-Hallstrom@domlang.fi, hemsida: http://www.domlang.fi/svenska/hallstro.html

Hum.kand. Marit Lindqvist sköter radiospråkvården från 1 mars. Hon presenteras närmare i nästa nummer av Språkbruk.

Fil.mag. Pia Westerberg, forskare, är redaktionssekreterare för Språkbruk och vikarierar för Anna Maria under vårterminen. Dessutom svarar hon för ungefär hälften av språkrådgivningen. På sommaren återgår Pia till sin ordinarie forskartjänst där hon arbetar med olika projekt och sköter administrativa ärenden på avdelningen. Hon kommer ändå att fortsätta som redaktionssekreterare för Språkbruk. Tfn 731 52 42, e-post: Pia.Westerberg@domlang.fi

Ordbok över Finlands svenska folkmål (FO)

Den stora finlandssvenska dialektordboken skall enligt planerna omfatta sammanlagt 7 band på ca 600 sidor var. När ordboken blir färdig – en bra bit in på 2000-talet – kommer den att innehålla upp-emot 125 000 uppslagsord. Hittills har två band utkommit, AE år 1982 och  FHu 1992. Dialekt-ordboken bygger på avdelningens dialektordsregister som omfattar ungefär 1 miljon ordbelägg insamlade sedan mitten av 1800-talet. Redaktionen består av fyra personer: en huvudredaktör, en redaktionssekreterare och två ordboksredaktörer.

För närvarande kämpar redaktionen med tredje bandet som kommer att nå fram till någonstans mot slutet av k. Manuskriptet för bandet är i stort sett klart, men finputsningen är så förtvivlat tidskrävande, suckar redaktörerna.

Specialforskaren, fil.dr Peter Slotte är huvudredaktör för dialektordboken. Han är också avdelningens namnsakkunnige; han svarar på frågor som gäller såväl ortnamn som personnamn. Tfn 731 52 39, e-post: Peter.Slotte@domlang.fi

Specialforskaren, fil.mag. Susanne Bergström-Söderlund är redaktionssekreterare för dialektordboken. Tfn 731 52 91, e-post: Susanne. Bergstrom@domlang.fi

Forskaren, fil.mag. Carola Åkerlund är redaktör för dialektordboken. Tfn 731 52 90, e-post: Carola.Akerlund@domlang.fi, hemsida: http://www.domlang.fi/svenska/akerlund.html

T.f. forskaren, fil.kand. Monica Äikäs är redaktör för dialektordboken. Monica vikarierar för Caroline Sandström som är forskarledig till 1999. Tfn 731 52 40, e-post: Monica.Aikas @domlang.fi

Övriga projekt

Fil.dr Ritva Valtavuo-Pfeifer, specialforskare, arbetar med ett forskningsprojekt om finlandssvenskarnas efternamn. Projektet inleddes 1995 och skall fastställa olika namntyper i hela det finlandssvenska släktnamnsskicket, deras frekvens och utbredning. Tfn 731 52 37, e-post: Valtavuo@domlang.fi

Fil.kand. Nina Martola, specialforskare, lexikograf, planerar det fortsatta arbetet på den finlandssvenska textkorpusen FISC. Dessutom sköter hon det återstående arbetet med den stora finsk-svenska ordboken som kommer ut i maj. Tfn 731 52 78, e-post: Nina.Martola@domlang.fi

Fil.stud. Susanna Karjalainen skriver en finsk-svensk ordlista med utbildningstermer. Ordlistan blir klar i vår. Tfn 731 52 45, e-post: Susanna.Karjalainen@domlang.fi

Fil.mag. Kristin Westman, t.f. forskare, vikarierar för Pia Westerberg under vårterminen. Hon handhar administrativa uppgifter på avdelningen och arbetar med olika projekt, framför allt dialektordboken. Tfn 731 52 44, e-post: Kristin. Westman@domlang.fi

Mer information om de olika projekten på svenska avdelningen kan man få i Forskningscentralens broschyr. (Ring numret 731 52 44 så skickar vi en.) Svenska avdelningens webbsidor uppdateras kontinuerligt. Även där kan man få mera information om oss. Det är också meningen att flera av oss småningom ska få egna hemsidor. Adressen till svenska avdelningens hemsida är http://www.domlang.fi/svenska/svehems.html. Där kan man också hitta register, ordlistor, artiklar som närmast hänför sig till språkvården samt en innehållsrik länksida.