Gå till innehållet

1/1997

Språkbadsforskning i Finland

Aktuell litteratur

Maija Grönholm

Språkbad som undervisningsmodell har utvecklats i Kanada på 1970- och 1980-talen. I de allra striktaste …

Korrigering till myndighetslistan

Artiklar

En liten komplettering till förteckningen på myndigheter som ingick i Språkbruk 3/1996: Valtion opintotukikeskus/Statens studiestödscentral …

Europeiska ombudsmannen

Artiklar

En av våra män i Bryssel är den av Europaparlamentet utsedde ombudsmannen Jakob Söderman, på …

Nordisk lexikografi

Artiklar

Susanna Karjalainen

En ”vanlig” ordboksanvändare reflekterar kanske inte så ofta över hur ordböcker kommer till. Man tar …

Nordens språk som andraspråk

Aktuell litteratur

Charlotta af Hällström-Reijonen

Symposiet Nordens språk som andraspråk arrangerades för tredje gången den 24–25 mars 1995 i Jyväskylä. …

Tvåspråkiga helsingforsare – vinnare eller förlorare?

Artiklar

Marketta Sundman

Hur väl behärskar man svenska i tal och skrift om man har vuxit upp i ett tvåspråkigt hem och talar finska med sin äktenskapspartner? Och är det vanligt att ”enspråkigt” svenska helsingforsare klarar av ett finskt språktest lika väl som enspråkiga finnar? Bl.a. dessa frågor får sitt svar i Marika Tandefelts färska forskningsrapport På vinst och förlust, som här recenseras av Marketta Sundman, biträdande professor på svenska institutionen vid Åbo Akademi.

Ny dataordlista

Aktuell litteratur

Robin Fortelius

Den sjunde upplagan av ATK-sanakirja kom ut 1994. Det är en lång tid sedan med …

Tonvis med tonfisk

Artiklar

Peter Slotte

stoppar vi i oss varje år. Det oljiga eller vattniga  innehållet i plåtburkarna från Thailand, …

Svenskan i Finland – norm och status

Artiklar

Mikael Reuter

Finlandssvenskan och dess egenheter har varit föremål för åtskilliga studier i åtskilliga sammanhang, inte minst …

Folkrörelser och organisationer

Artiklar

En språkfråga som togs upp i Språkbruk 1/1996 var översättningen av fi. kansalaisliikkeet. Vi konstaterade …