En språkfråga som togs upp i Språkbruk 1/1996 var översättningen av fi. kansalaisliikkeet. Vi konstaterade där att ordet  medborgarrörelser används nästan enbart i Finland, medan man i Sverige talar om folkrörelser, något som vi gärna kunde ta efter också här. Som alternativ översättning av kansalaisliikkeet angav vi sedan ”föreningar och organisationer”, men där var ett led överhoppat: det är snarast det finska kansalais-järjestöt som kan översättas med föreningar och organisationer, vilket en alert läsare påpekat. I många fall motsvaras emellertid också  kansalaisjärjestöt av folkrörelser, som används ganska allmänt om större intresseorganisationer o.dyl. Den ordagranna översättningen ”medborgarorganisationer” är däremot enbart finländsk, vilket t.ex. en kontroll på webben visar med all önskvärd tydlighet.