Statsrådets svenska språknämnd har beslutat gå in för att vi också i författningstext skall använda enkelt paragraftecken vid hänvisning till flera paragrafer. Man skriver alltså numera t.ex. enligt 14 och 15 § äktenskapslagen, i 4143 § revisionslagen. Tidigare användes dubbla paragraftecken (§§) i sådana fall.

Enkla paragraftecken motsvarar rekommendationerna för allmänspråket i Svenska skrivregler. I Sverige torde dock än så länge dubbla paragraftecken användas i författningsspråk. Däremot används enkla tecken i finskan.