Ibland då man skriver en inbjudan till en fest eller  annan begivenhet omfattar inbjudan också sambo/särbo, make/maka etc. På finska talar man ofta om seuralainen i sammanhanget. På finlandssvenskt håll ser vi ofta ordet avec; om det i inbjudan står avec betyder det att vi får ta med vår käraste. I Sverige känner man överhuvudtaget inte till ordet avec annat än som ’konjak (eller annan spritdryck) som serveras som tillbehör till kaffe…’ (Nationalencyklopedins ordbok). I officiellare sammanhang kan det alltså vara bra att ta till ett mer allmänsvenskt uttryck. Efter det sedvanliga ”o.s.a.” kan man helt enkelt skriva  inbjudan gäller för två personer  (eller om det är knappt om utrymme: inbjudan gäller 2 pers.).