FRÅGA: Finskans linjaus tycks vara något av ett modeuttryck i dag (i abstrakt betydelse), i synnerhet inom politiken i exempelvis partipolitiska sammanhang. Men vad heter det på svenska? ”Linjedragning”?

SVAR: För det mesta kan linjaus översättas med vägval, riktlinjer eller målsättning, beroende på sammanhanget.