Gå till innehållet

3/1997

Vägval och riktlinjer

Artiklar

FRÅGA: Finskans linjaus tycks vara något av ett modeuttryck i dag (i abstrakt betydelse), i …

Följa eller följa med?

Artiklar

FRÅGA: Jag har förstått att det inte är korrekt att säga att man ”följer med”  …

Enkelt är klokt! Intervju med en språkpristagare

Artiklar

Mia Falk

Ekonomiredaktören och ledarskribenten Tomas Hellén fick årets Hugo Bergroth-pris för sitt smidiga och korrekta språkbruk i artiklar om ekonomi i Hufvudstadsbladet. Pristagaren tycker själv att det är trevligt att bli uppmärksammad på det här sättet och anser att det är bra att folk som jobbar med språk uppmuntras. Intervjuaren har arbetat som praktikant vid forskningscentralens svenska avdelning sommaren 1997.

Statsrådets translatorsbyrå inför sekelskiftet

Artiklar

Anita Lönegren, Lars Granlund

Språket i våra svenska författningstexter är av avgörande betydelse för utvecklingen av den offentliga svenskan i Finland. En nyckelposition i detta avseende innehar statsrådets translatorsbyrå, som här presenteras av Lars Granlund och Anita Lönegren, chef respektive biträdande chef för byrån.

Medicinsk terminologi

Artiklar

Svante Stenman

Den svenska ordboken Medicinsk terminologi har utkommit i en ny version. Den nya utomordentliga boken …

Handelsregisternummer

Artiklar

Handelsregisternummer förkortas HRnr (på finska krnro för kaupparekisterinumero).

Sär skrivning

Artiklar

Mia Falk

En brun hårig flicka stod vid en bar disk och små pratade med en sjuk …

Millennieskifte

Artiklar

Vi går mot ett nytt århundrade och mot ett nytt sekelskifte, men också mot ett …

Samtal mellan läkare och patient i Svenskfinland

Artiklar

Camilla Lindholm

Varför kan det vara svårt att beskriva smärta och symtom? Vilka företeelser i interaktionen mellan läkare och patient kan vara intressanta att undersöka? Bland annat dessa frågor diskuteras i Camilla Lindholms artikel. Camilla Lindholm är forskare vid institutionen för nordiska språk vid Helsingfors universitet.

En stånka på sommarserveringen

Artiklar

Mickel Grönroos

FRÅGA: Vad är det egentligen för skillnad på en terrass och en uteservering? SVAR: I …