Vi går mot ett nytt århundrade och mot ett nytt sekelskifte, men också mot ett millennieskifte, dvs. årtusendeskifte. Millennium böjs som stipendium (det heter alltså inte ”millenniumskifte”).