En brun hårig flicka stod vid en bar disk och små pratade med en sjuk gymnast.

Dag Fransson, Språkvård 3/1993       

 

Särskrivning blir ett allt vanligare fenomen både i svenskan och i finskan. Speciellt i reklam och på produktförpackningar stöter man på formuler-ingar som bryter mot regeln för hur sammansatta ord skall stavas.

Särskrivning anses bli vanligare på grund av inflytandet från engelskan och från reklamspråket. Speciellt på skyltar och i rubriker förekommer en typ av särskrivning som uppstår då ord delas på två rader utan bindestreck. Affärer annonserar ut

 

FYND

DAGAR

 

och böcker får titlar som

 

HUND

ÄGARENS

HAND

BOK

 

Motiveringen för sådan stavning är ofta att det skulle se fult ut med ett bindestreck. Språkligt sett är en sådan stavning i alla fall fel och språkvården accepterar inte särskrivning. Särskrivna sammansättningar bryter mot språkets struktur, gör texten svårare att förstå och tyder på oförmåga att skilja mellan ord och fras.

Sammansatta ord skrivs alltid som ett ord, som t.ex. personalmatsal, skarpkantad, stadsteater och slutföra. Det sammansatta ordet står för ett enhetligt begrepp och betoningen och intonationen kan ofta hjälpa den tveksamme att avgöra om det skall vara ett ord eller flera. Jämför t.ex. en grön sak –  en grönsak eller det ofta citerade rök fritt  rökfritt. Uttalet avslöjar för lyssnaren om det är tillåtet eller förbjudet att röka och i skrift är det sär- eller sammanskrivningen som bär på denna information.

Vissa fasta uttryck erbjuder större motstånd då det gäller att lista ut hur de skall stavas. När det gäller fasta prepositionsuttryck är uttalet inte till någon hjälp för stavningen: förresten och för resten låter lika. Ofta kan man utgå från att orden skall skrivas ihop om betoningen i huvudsak ligger på det första ordet, som i uppför och återigen. I övriga fall skriver man för det mesta isär, men det finns undantag så vid tveksamma fall är det bäst att slå upp i Svenska Akademiens ordlista.

Ett finlandssvenskt särdrag som anknyter till särskrivning är onödig sammanskrivning av ord som denhär, endel, såhär osv. Stavningen förekommer inte i Sverige och rekommenderas inte heller i Finland. Skriv alltså den här, en del och så här. Observera i alla fall att man sammanskriver bl.a. densamma, ihåg, isär och såväl så det är bäst att kontrollera om man är osäker. Slutligen är det skäl att påpeka att vi i svenskan inte har bindestreck mellan två likadana vokaler i motsats till finskan. Tryckeriingenjör stavas alltså utan bindestreck medan linja-auto stavas med bindestreck.