Gå till innehållet

från Skribent

Mia Falk

Myndighetsspråkvårdare på Institutet för de inhemska språken.

Språket – ett magiskt paket i ständig förändring

Aktuell litteratur

Mia Falk

Språkhandboken Viktig svenska ger dubbel behållning genom att både ge svar på språkfrågor och fungera som förebild för hur man kan förhålla sig till variation och förändring i språket. 

Så blir texten snyggare – basfakta om layout

Artiklar

Mia Falk

Hur skall vi bli lästa i en värld som producerar mer och mer text? Textinnehållet är alltid det viktigaste i en artikel eller i ett brev. Dagens textmättade samhälle kräver emellertid mer av skribenten än så. Vi skall producera text för reklam och webb, vanliga kundbrev och tidskrifter.

Isländska perfektformer i samtal

Aktuell litteratur

Mia Falk

Camilla Wide har disputerat för doktorsgraden i nordiska språk vid Helsingfors universitet i december 2002. …

Svenskan kommer förändras

Artiklar

Mia Falk

Jag är rätt ung ännu, och får som språkvårdare ibland uppleva att äldre språkbrukare fördömer …

Praktisk hjälpreda för bättre dokument

Aktuell litteratur

Mia Falk

Skriva på kontor är en praktisk handbok för den som vill skriva professionella dokument på …

Svenska skrivregler för en datoriserad värld

Aktuell litteratur

Mia Falk

Svenska skrivregler utgivna av Svenska språknämnden har kommit ut i en ny utgåva som bland annat uppmärksammar datorns viktiga roll i dagens textproduktion. Språkvårdaren Mia Falk recenserar boken.

Språkvård för etermedierna i Norden

Artiklar

Mia Falk

De nordiska rundradiobolagen satsar medvetet på språkvård genom att anlita egna språkvårdare. Språkvårdarna vid de nordiska rundradiobolagen möts en gång vartannat år för att diskutera frågor av gemensamt intresse, och i år stod Helsingfors värd för mötet. I mötet deltog Stefan Lundin och Hans Waldenström från Sveriges Radio, Per Jernsletten från NRK Sámi Radio (Norges sameradio), Jon Peder Vestad som är ansvarig för nynorskan på NRK, Jógvan Jespersen från Färöarna och Mia Falk, språkvårdare för Rundradions svenska verksamhet i Finland. Språkvårdaren i bokmål från Norge och Islands språkvårdare kunde tyvärr inte delta i mötet.

Svenskan i EU – Rapport från språkvårdsdagen

Artiklar

Mia Falk

Hugo Bergroth-sällskapets årligen återkommande språkvårds­dag på Hanaholmen hade i år rubriken Vad betyder EU för svenskan? Temat hade lockat ett rekordhögt antal deltagare till den nyrenoverade konferenssalen på Hanaholmen.

Fasta fraser i svenskan

Aktuell litteratur

Mia Falk

Kärnan av ett idiomatiskt svenskt språkbruk utgörs av fasta fraser, dvs. ord som vanligtvis uppträder …

Idiom och slang i svenskan

Aktuell litteratur

Mia Falk

Idiom hör till de roliga men samtidigt svåra sakerna att lära sig i ett främmande …