FRÅGA: Hur skall jag översätta ordet yhteystiedot? Jag har förstått att ”kontaktuppgifter” är en direktöversättning, och inte används i Sverige? Det finns så många sätt att ta kontakt på, och det gäller då (post)adress, fax, telefon, e-postadress etc. Vilket ord skall jag använda?

SVAR: I brev och på Internet o. dyl. går det bra med adressuppgifter, kontaktinformation, adressinformation eller bara adress.