Det finska ordet osaaminen kan ofta översättas med kunnande, inte minst i den betydelse som motsvarar engelskans know-how. Man kan alltså tala t.ex. om ett företags  tekniska kunnande på ett visst område.

Under de senaste åren har emellertid osaaminen dykt upp som något av ett modebegrepp i en lite utvidgad betydelse, som på svenska motsvaras av kompetens. Både företag och organisationer, deras avdelningar och deras anställda förväntas arbeta på att höja sin kompetens. En förutsättning för detta, anser många i dag, är  den lärande organisationen (oppiva organisaatio, learning organization).