FRÅGA: Vad är det för skillnad mellan efternamn, släktnamn och tillnamn?

SVAR: Enligt Nationalencyklopedins ordbok är efternamn, släktnamn, tillnamn och familjenamn synonyma. En betydelsenyans för släktnamn är ett ofta förekommande förnamn inom en viss släkt, t.ex. Gustav. Tillnamn betyder förutom efternamn även öknamn eller smeknamn (syn. binamn), ex. Kung Magnus med tillnamnet Ladulås, Pelle ”Kröken” Persson. I lagtext i Sverige förekommer endast efternamn, medan släktnamn används i finländsk lagstiftning. I svenska texter verkar efternamn vara det mest brukliga även i normalprosa, därefter kommer  släktnamn och tillnamn medan familjenamn används minst (enligt belägg i en svensk textbank med bl.a. (dags)tidningstext).