Gå till innehållet

2/1997

Nya slangordböcker

Aktuell litteratur

Kjell Weimer

Kanslar du inte tugget eller hajar klyket? Här hjälper inte de vanliga ordböckerna långt men …

Reklam – en retorisk fråga

Artiklar

Gunilla Garoff, Lena Björklund, Mikael Reuter

”Kan reklam alls översättas” var en fråga som diskuterades av omkring tvåhundra deltagare på den …

Rabatt för studerande

Artiklar

FRÅGA: Talar man om ”studentrabatt” eller ”studierabatt”? SVAR: Det heter faktiskt studeranderabatt.

Efternamn, släktnamn och tillnamn

Artiklar

FRÅGA: Vad är det för skillnad mellan efternamn, släktnamn och tillnamn? SVAR: Enligt Nationalencyklopedins ordbok …

Om svenskans historia

Artiklar

Erik Andersson

Under en kort tid har det kommit ut tre nya böcker som alla på ett eller annat sätt ansluter sig till svenskans historia. Verken belyser vårt språk från olika synvinklar. Erik Andersson, professor i svenska vid Åbo Akademi, presenterar nedan de tre nyutkomna böckerna.

Språngkudde

Artiklar

FRÅGA:Vad heter finskans pelastushyppytyyny på svenska? SVAR: Räddningstjänsten i Sverige kallar räddningsanordningen i fråga för …

Förnamn i långa rader

Artiklar

Marianne Blomqvist

Vad ska barnet heta? är väl en fråga som ställts alltsedan Kain och Abel kom till världen. Goda råd har bl.a. släkten, prästen och kloka gummor gett. Men redan i några århundraden har finländarna haft en tryckt liten guide att rådfråga: almanackan. Dess namnlängd har varit i flitig användning. Än i dag bär över 90 % av finländarna förnamn som står i almanackan. Under 1900-talet har universitetets lilla grå fått konkurrens av grannare publikationer. Biträdande professor Marianne Blomqvist presenterar här tre av dem som kommit ut 1995–96.

Sammanfattning

Artiklar

FRÅGA: Kan man skriva abstrakt om sammanfattningar i t.ex. avhandlingar? SVAR: Nej, abstrakt är motsatsen …

Medlem av eller i?

Artiklar

FRÅGA: Heter det medlem av eller medlem i? SVAR: Båda går bra, men det verkar …

Ryska dockor

Artiklar

FRÅGA: Vad heter de där ryska dockorna där den större dockan rymmer en mindre och …