FRÅGA: Kan man skriva abstrakt om sammanfattningar i t.ex. avhandlingar?

SVAR: Nej, abstrakt är motsatsen till konkret. Abstract är engelska och används som rubrik på engelska sammandrag i avhandlingar. På svenska används sammandrag eller referat.