FRÅGA: Heter det medlem av eller medlem i?

SVAR: Båda går bra, men det verkar som om medlem i har blivit vanligare sedan 1970-talet på bekostnad av medlem av.