Ett exemplar av den nya Stora finsk-svenska ordboken  överräcktes den 17 november till svenska kungen av en delegation bestående av direktör Pauli Saukkonen, Forskningscentralen för de inhemska språken, litteräre direktören Jorma Kaimio, WSOY, ordbokens huvudredaktör Birgitta Romppanen och föreståndaren för forskningscentralens svenska avdelning, Mikael Reuter.

Ordboken har tidigare överlämnats till republikens president Martti Ahtisaari och ambassadörerna Kerstin Asp-Johnsson och Heikki Talvitie.