Gå till innehållet

4/1997

Kommentarer

Artiklar

Mikael Reuter, Sirkka Paikkala

Vi tackar för kommentaren och de förnuftiga synpunkterna. Det är helt riktigt att det kommer …

Webbplats eller sajt? – Internettermernas spännande värld

Artiklar

Björn-Eric Mattson

Vad är det för skillnad mellan hemsida och ingångssida? Får man tala om site på svenska? Eller heter det sajt, eller kanske webbplats? Björn-Eric Mattsson, datalärare vid Helsingfors svenska arbetarinstitut och datakonsult, reder här ut svensk Internetterminologi.

Är finlandssvenskar snåla till bords?

Artiklar

Mia Falk

Vad händer om finlandssvensken beställer snålsoppa med semla på en restaurang i Sverige? Och hänger smockan i luften om han ber att få en örfil på ett kafé? Eller blir det eventuellt andra bullar? Mia Falk hjälper oss här en bit på vägen så att vi får smörja kråset även när vi är på besök i vårt västra grannland.

Finsk-svensk-engelsk Internetordlista

Artiklar

                              …

Finlandssvenskarnas efternamn under 1900-talet

Artiklar

Ritva Valtavuo-Pfeifer

Vilket är det vanligaste efternamnet i Svenskfinland? Skiljer sig finlandssvenskarnas efternamn från efternamnen i Sverige? Specialforskaren Ritva Valtavuo-Pfeifer presenterar här sin pågående forskning om finlandssvenskarnas efternamn. Hon kommer bland annat att undersöka vilka språkliga element som ingår i finlandssvenskarnas efternamn, och vad som är svenskt och vad som är lånat. Hennes forskning skall bland annat resultera i en efternamnsbok.

Ordlistor

Artiklar

Finländska ortnamn på främmande språk 97:2, s. 9–14 Internettermer på svenska, finska och engelska 97:4, …

Nederländsk-svensk-/svensk-nederländsk ordbok

Aktuell litteratur

Nina Martola

För en tid sedan kom det ut en nederländsk-svensk/svensk-nederländsk ordbok på marknaden. Det är den …

Svenska kungen fick finsk-svensk ordbok

Artiklar

Ett exemplar av den nya Stora finsk-svenska ordboken  överräcktes den 17 november till svenska kungen …

Finländska ortnamn på främmande språk

Artiklar

Klaus Törnudd

Läsarna av tidskriften Språkbruk har säkert med stort intresse tagit del av Sirkka Paikkalas och …

Roskilde

Artiklar

FRÅGA:Hur uttalar man Roskilde? SVAR: Namnet på den danska staden uttalas med betoningen på första …