Vi tackar för kommentaren och de förnuftiga synpunkterna. Det är helt riktigt att det kommer att krävas en hel del nytänkande innan rekommendationen slår igenom på alla håll. T.ex. inom Statsjärnvägarna används fortfarande finska namn som Karjaa och Pännäinen i stället för Karis och Bennäs i annonsering på engelska, trots att orterna har svensk majoritet.

De historiska aspekterna är ett kapitel för sig. Mycket talar för att man kan försvara användningen av svenska namn som Borgå, Viborg och Nådendal i historiska sammanhang, precis som man på svenska använder Reval när man talar om äldre förhållanden och Tallinn om dagens estniska huvudstad. I vår artikel framhöll vi också att rekommendationen i första hand gäller offentliga administrativa namn i modern tid, alltså inte t.ex. naturnamn i skärgården. Det är i varje fall oftast skäl att nämna också de nuvarande finska namnen.

Vi håller också med om det önskvärda i att i så många sammanhang som möjligt förklara principerna för namnanvändningen och nämna parallellformerna på det andra språket. Det är ett sätt att upplysa omvärlden om hur vi i Finland har löst ortnamnsfrågorna.