Kortformen bo- som förled i sammansättningar vid sidan av bostads- har blivit allt vanligare i svenskan under de senaste åren. I språkbanken i Göteborg kan man peka på ett klart uppsving för konstruktioner av den här typen. För att illustrera detta kan vi till exempel ta ordet bolån, en kortform av ’bostadslån’.

Det första registrerade belägget på bolån i tidningstext återfinns i en korpus med artiklar som ingått i Göteborgs-Posten år 1994. Här finns också några belägg på vidare sammansättningar (bolåneinstitut och bolåneräntor). I en korpus med sverigesvenskt tidningsmaterial från ett år senare är antalet belägg på bolån redan uppe i 18 och då räknar vi inte med de böjda formerna. Nya sammansättningar har dessutom uppkommit: bolånekund, bolåneräntor och bolånemarknad.

Av detta kan vi utläsa vartåt trenden pekar. Och går vi ytterligare vidare, till det färskaste tidningsmaterialet (från 1996), hittar vi ännu fler nya bolåne-belägg: bolåneområde, bolånesidan, bolånestocken, bolåneverksamhet, bolångivning och bolåntagare. Därtill finns många andra ord med bo- som förled i materialet från 1996. Ett exempel på detta kunde en uppmaning av följande slag vara: ”Om du är ute efter en ny lägenhet blir du antagligen tvungen att ta kontakt med boförmedlingen. Därefter går du kanske till ett bolåneinstitut och frågar efter bolån, men se dig för så att du inte tar fel på bolånemarknaden! Kanske det trots allt är lättast att bara börja bospara – då kan du ju faktiskt samtidigt hålla ett öga på boindex. Och så måste du ju tänka på hur stor boyta det ska vara och om du verkligen vill äga din lägenhet eller om det duger med borätt.Se också till att du väljer rätt bomiljö. Blir det riktigt kinkigt lönar det sig att besöka en bomässa där ett flertal boalternativ finns representerade. Går allt mot förmodan åt skogen kan du alltid förbanna bopolitken och trösta dig med att du trots allt kan ansöka om bobidrag som borde täcka åtminstone en del av bokostnaderna.”

Av det ovan skrivna framgår att bo-förleden i allt fler fall fungerar som en parallellform till bostads-. Men i många fall finns det ändå skäl att hålla kvar bostads-, helt enkelt för att undvika missförstånd. Det kan vara svårt att förstå vad du menar om du skriver bokö, bohus eller boområdet, såvida sammanhanget inte klart framgår av kontexten.