Gå till innehållet

från Skribent

Mickel Grönroos

Från översättningsminne till översättningsintelligens

Artiklar

Mickel Grönroos

Datorn kommer att revolutionera översättningsarbetet. Detta har man påstått i över 60 år. Men fortfarande lämpar sig automatisk maskinöversättning endast för texter ur väl avgränsade domäner och ett översättningsminne är bara till nytta om texten som ska översättas motsvarar tidigare översatt text. Är datorn inte översättarens bäste vän trots allt? Artikeln bygger på ett anförande om datorstödd över­sättning som Mickel Grönroos höll på det svensk-finska översättarseminariet i Vasa i september 2005.

Kan datorn grammatikkontrollera?

Artiklar

Lena Carlsson, Mickel Grönroos

Där språket möter språkbruket

Artiklar

Mickel Grönroos

För att kunna iaktta och beskriva olika aspekter av språket måste man ha ett lämpligt material att tillgå. Detta är rimligt, eftersom olika teorier om språket sällan kan bevisas eller förkastas om man inte har tillgång till annat än en språkvetares kunskap och intuition. Det material som lingvisten behöver kan hon ofta finna i en maskinläsbar korpus. Det är nämligen inte helt fel att säga att korpuslingvistiken hjälper språkvetaren beskriva språket genom att ge henne exempel ur det faktiska språkbruket, skriver Mickel Grönroos som studerar nordiska språk och datalingvistik i Göteborg.

En stånka på sommarserveringen

Artiklar

Mickel Grönroos

FRÅGA: Vad är det egentligen för skillnad på en terrass och en uteservering? SVAR: I …

Bobo bor i bostad

Artiklar

Mickel Grönroos

Kortformen bo- som förled i sammansättningar vid sidan av bostads- har blivit allt vanligare i …