FRÅGA: Heter det hälsningar av eller från någon?

SVAR: Man får hälsningar från någon.