Gå till innehållet

3/2011

Ökad vilja att tala franska på lektionen om även läraren gör det

Artiklar

I undervisning av främmande språk hålls ofta samtalet fram som en viktig del i språkinlärningen. …

På gång vid Svenska litteratursällskapets Språkarkiv

Artiklar

Sofie Grönroos

Språkarkivet vid Svenska litteratursällskapet i Finland samlar in talspråk och namn. Just nu är texter på dialekt och slang aktuella. En talspråkskorpus utarbetas och inofficiella namn från olika städer samlas in.

Fil.kand.

Artiklar

Fråga: Ska förkortningen för filosofie kandidat skrivas fil.kand. eller fil. kand., alltså med eller utan …

Rom eller zigenare?

Artiklar

Fråga: Är det bättre att använda ordet zigenare eller ordet rom? Numera rekommenderas i allmänhet …

Ledare

Artiklar

Charlotta af Hällström-Reijonen

I varje nummer sedan Språkbruk grundades för trettio år sedan har vi publicerat språkfrågor. Vi …

På dikesrenen

Artiklar

Fråga: Heter det på dikesrenen eller i dikesrenen? Tänker man på vad dikesren egentligen betyder, …

18 våningen

Artiklar

Språkfrågorna är besvarade och sammanställda av Monica Äikäs Fråga: Ska jag sätta ut en ändelse …

Finlandssvenskan sedd med sverigesvenska ögon

Aktuell litteratur

Charlotta af Hällström-Reijonen

Linnea Hanell: Det går hårt. Finlandssvenska ur ett sverigesvenskt perspektiv. Med kommentar av Catharina Grünbaum. …

Ung i Norden

Artiklar

Unga nordbors grannspråksförståelse har minskat, och även förståelsen för varför de behöver förstå grannspråken har …

Mästare på att laga mat

Artiklar

Fråga: Heter det att någon är en mästare på att göra något eller en mästare …