Gå till innehållet

2011

Ska vi skriva sånt som dej, ren och säjer?

Artiklar

Monica Äikäs

Om kortformer och vardagliga former i skrift   Det finns många ord som har både …

Från informationsblad till fyllig matkasse – Språkbruk 30 år

Artiklar

Charlotta af Hällström-Reijonen

I år är det 30 år sedan Språkbruk utkom första gången. Då, 1981, hade Forskningscentralen för de inhemska språken existerat i 5 år, och språkvårdarna hade hunnit bli två till antalet: Mikael Reuter och Helena Solstrand.

Pumpapaj

Artiklar

Fråga: Jag undrar varför alla dessa sammansättningar på pumpa-, som pumpasaft, pumpapaj osv. stör mig …

Glittrig diamant dansar

Aktuell litteratur

Anders Westerlund

Niklas Pramling & Ingrid Pramling Samuelsson: Glittrig diamant dansar. Små barn och språkdidaktik. Norstedts 2010. …

Små djur eller små, små djur?

Artiklar

Robin Valtiala

Vilka blir de språkliga skillnaderna när man översätter Lorca med 50 års mellanrum? I den här artikeln jämför jag två översättningar av Federico García Lorcas diktsamling Poeta en Nueva York (1929–1930), den första gjord av Artur Lundkvist 1959, den andra av Marika Gedin 2008. Jag lägger speciell tonvikt vid ett par teman på vilka synen har förändrats speciellt mycket: barndom och (homo)sexualitet. Jag koncentrerar mig på detaljer som har väckt min uppmärksamhet, väl medveten om att de tre texterna innehåller så många säregna detaljer och nyanser att man kunde analysera dem hur länge som helst. Jag har valt sådana exempel som kan ge läsaren en uppfattning om de lite olika grundsyner jag sett i de två tolkningarna.

Helsingforssvenskans födelse, liv och nöd

Aktuell litteratur

Johan Schalin, Mona Forsskåhl

Leif Höckerstedt: Svenskan på plats! Helsingforssvenskan visar vägen – födelse, liv och död. Söderströms 2010. …

Den medicinska svenskan i vår tid

Artiklar

Tom Pettersson

Inom hälso- och sjukvården och den medicinska vetenskapen används flera olika varianter av språk. Det medicinska vetenskapliga fackspråket eftersträvar största möjliga precision medan det språk som används för information till patienter och allmänhet – det medicinska allmänspråket – sätter tydlighet­en främst. Dessutom finns i det medicinska arbetsspråket specifika uttryck, ett slags jargongord, som används bland hälso- och sjukvårdspersonalen. Spörsmål som anknyter till det medicinska allmänspråket besvaras regelbundet i Språkbruks frågespalt.

Moms på prenumerationer höjer priset på tidskrifter

Artiklar

I finansministeriets förslag till budget för 2012 har införts en 9 procents mervärdesskatt på tidningsprenumerationer. …

När blir dröm verklighet? Rapport från språkvårdsdagen

Artiklar

Sara Rönnqvist

Seminariet Dröm och verklighet samlade dryga 200 språkentusiaster på språkvårdsdagen onsdagen den 18 maj 2011. Det var den 18:e språkvårdsdagen som Hugo Bergroth-sällskapet ordnade tillsammans med Forskningscentralen för de inhemska språken (Focis) och Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.

Elspeth Randelin – barnens eldsjäl

Artiklar

Lina Antman

– Böcker är inte bara fantastiska berättelser, böcker och ord är nyckeln till oss själva! …