Baskiska, eller euskera, talas i norra Spanien och sydvästra Frankrike. Det spanska Baskien består av provinserna Guipúzcoa, Vizcaya (från vilket Biscayabukten fått sitt namn) och Álava. Dessa provinser bildar, tillsammans med Navarra, Spaniens Euskal Herria, i vilket baskiska sedan år 1978 är officiellt språk vid sidan om spanska. Här undervisas baskiska i så gott som alla skolor, antingen som undervisningsspråk eller som skolämne. I Frankrike talas det i den västra delen av departementet Pyrénées-Atlantiques, i det franska Baskien, Pays Basque. Totalt talas språket flytande av cirka 670 000 personer. Den första boken på baskiska trycktes år 1545.

Baskiskan anses inte vara besläktad med något annat språk. Man har gjort många undersökningar; till exempel har man framlagt en hypotes om att språket skulle ha gemensamt ursprung med de kaukasiska språken, men det ses fortfarande som det enda språket i sin familj. Det tycks vara det enda som finns kvar av de språk som talades i Västeuropa före indoeuropéernas expansion.

Baskiskan har, trots avsaknaden av släktskap med andra språk, en stor mängd lånord från spanska och andra språk.

Förr var baskiskan mycket mer utbredd. Språket och dess talare hade det svårt under diktatorn Francos tid då denne motsatte sig språket och hade en mycket dålig relation med baskerna, delvis på grund av terroristorganisationen ETA.