Gå till innehållet

från Skribent

Jon Galán

”Är du tvåspråkig?”

Artiklar

Jon Galán

I förra numret av Språkbruk berättade Jon Galán om sin praoperiod på Svenska avdelningen. Här berättar han om sin egen svensk-spanska tvåspråkighet och vad den innebär för honom.

Prao på Focis

Artiklar

Jon Galán

I december hade Svenska avdelningen vid Forskningscentralen sin första prao någonsin. Här berättar Jon Galán hur det kom sig att han hamnade hos oss och vad han fick göra under sina två veckor på avdelningen.

Baskiska

Artiklar

Jon Galán

Baskiska, eller euskera, talas i norra Spanien och sydvästra Frankrike. Det spanska Baskien består av …

Sardiska, friuliska och ladinska

Artiklar

Jon Galán

Sardiska talas överallt på Sardinien, utom vid staden Alghero, där det talas katalanska. Totalt finns …