Fråga: Ska förkortningen för registrerad förening skrivas r.f., rf. eller rf? Jag tycker mig ha sett alla tre varianterna.

Vi rekommenderar att rf skrivs utan punkter. Så skrivs förkortningen nämligen i föreningslagen.