Gå till innehållet

2/2011

Förkortningen rf

Artiklar

Fråga: Ska förkortningen för registrerad förening skrivas r.f., rf. eller rf? Jag tycker mig ha …

Ensa

Artiklar

Fråga: Vad betyder ordet ensa egentligen, och är det nytt? Ordet ensa betyder ’få att …

Språklag på Island

Artiklar

Island fick sin första egentliga språklag då Alltinget den 27 maj 2011 godkände Lög um …

Knepiga konstruktioner i författningstext – översättaren som kodknäckare och detektiv

Artiklar

Eva Orava

Författningstext är en texttyp som har en tydlig tradition: den tar hänsyn till och bygger ut gällande lagstiftning och utformas efter vissa kriterier. Samtidigt ger författningstext i högsta grad uttryck för det moderna, nya företeelser och samhällsförändringar, och den lever också språkligt med sin tid. På detta fält, som hela tiden förändras, rör sig också författningsöversättaren i sitt arbete.

Korniska, manniska, gaeliska, iriska, walesiska

Artiklar

Sarah Kvarnström

Bretonska, som presenterades i det förra numret (siirryt toiseen palveluun)av Språkbruk, tillhör de keltiska språken. …

I eller på Lofoten?

Artiklar

Fråga: Heter det i Lofoten eller på Lofoten? Norrmän säger ju i Lofoten, men borde …

Tvåspråkig vardag

Artiklar

Språkvetenskapliga nämnden vid Svenska litteratursällskapet delade i år sitt årliga pro gradu-pris mellan två avhandlingar …

Grundlig beskrivning av sydösterbottnisk syntax

Aktuell litteratur

Lars-Olof Delsing

Ann-Marie Ivars: Sydösterbottnisk syntax. Studier i nordisk filologi 84. Svenska Litteratursällskapet i Finland, Helsingfors 2010. …

Finns det en orsak till oviljan att lära sig svenska?

Artiklar

Enikő Marton, László Vincze

Motivation i andraspråkinlärning i Nyland och Sydtyrolen (Italien)

”Är du tvåspråkig?”

Artiklar

Jon Galán

I förra numret av Språkbruk berättade Jon Galán om sin praoperiod på Svenska avdelningen. Här berättar han om sin egen svensk-spanska tvåspråkighet och vad den innebär för honom.