Fråga: Är det korrekt att använda två passivformer efter varandra, t.ex. Lägenheterna antas säljas?

Dubbel passiv av detta slag behandlas i Språkriktighetsboken, och där konstateras att satser av typ­en En park föreslås anläggas, Hon väntas väljas till ordförande inte är felaktiga, men att de inte heller är särskilt smidiga. Ofta går det bra att byta ut s-passiv mot bli-passiv vid det senare verbet: En park föreslås bli anlagd, Hon väntas bli vald till ordförande. När det gäller exemplet Lägenheterna antas säljas kan det dock bli en liten betydelseskillnad om vi säger Lägenheterna antas bli sålda. Då fokuserar vi mer på resultatet än på säljprocessen. I stället skulle man till exempel kunna säga Lägenheterna kommer antagligen att säljas.