Fråga: Hur ska man översätta finskans susi när ordet syftar på något dåligt eller felaktigt?

Det beror på sammanhanget hur man ska översätta susi. Allmänt kan man naturligtvis tala om en defekt produkt. För työstä tuli susi ger Stora finsk-svenska ordboken arbetet misslyckades, det blev bara pannkaka av arbetet, och för laki oli susi jo syntyessään ges lagen var misslyckad från första början. En dålig eller felaktig produkt kan också kallas måndagsexemplar på svenska.

Enligt ordböckerna används varg också på svenska i teknisk slang om ”tekniskt fördärvat arbetsstycke”, men uttrycket är inte känt i allmänspråket.